Gammelplassen

Kyrkstan i Vilhelmina hur den kunde se ut någon gång under 30-talet. Se kyrkan och kyrkberget längst upp och Volgsjön till vänster. Då oreglerad och var mera som en större å och då liksom nu en del av Ångermanälven.

Storgatan Vilhelmina

Så här kunde det se ut någon gång under troligtvis 30-talet. Inte mycket till befolkning och Vilhelmina var i sin linda. Trots allt är mycket utbyggt idag och går knappast jämföra.

Storgatan Vilhelmina

Storgatan Vilhelmina ett antal år senare. Kanske omkring 1960.

Storgatan Vilhelmina

Storgatan hur den nu ser ut.